Iphone X white & black

  • Nhà sản xuất: Apple
  • Dòng sản phẩm:
  • Số lượng sản phẩm trong kho: Vẫn còn hàng
  • ✔️ Iphone X (64gb) giá 11t6 (đen), 11t8 (trắng),
    ✔️ Iphone X (256gb) giá 12t6 (đen), 12t8 (trắng),
  • 15.599.999 VNĐ
  • 11.599.999 VNĐ